Voorkeurmaterie
Ons kantoor richt zich op specifieke delen van het recht in de overtuiging u een betere dienstverlening te kunnen bieden.  

Bouwen en

preventie (advies, bemiddeling, conflictbeheersing)

contracten (koop,aanneming,promotie,DBFM

aansprakelijkheid (aannemers en architecten)

zakenrecht (vruchtgebruik, opstalrecht, erfdienstbaarheid)

huren (handelshuur, woninghuur)

intellectuele rechten

verzekeringsrecht (bouwplaatsrisico's, brand, aansprakelijkheid)

strafrecht (verantwoordelijkheid)

administratief recht (stedebouw, milieurecht)

Bedrijven en

preventie (advies, bemiddeling)

oprichting (overname, structuur)

incasso (invorderingen, beslag)

handelsovereenkomsten

consumenten (wet marktpraktijken)

andere bedrijven (agentuur,distributie, mededinging)

financiering (krediet en bankrecht)

financiële problemen (faillissement,vereffening,WCO)

Gerechtelijk recht: problemen van beslag of procedure

 

Internationaal recht: grensoverschrijdende invorderingen, grensoverschrijdende betwistingen

Particulieren en :

- het verkeer

- familiale problemen

- hun bouwprojecten

- hun schulden en financieringen

- hun testamenten en erfenissen

Bemiddeling :

Wij zoeken naar verenigbare belangen tussen en U en uw wederpartij om tot een onderhandelde oplossing te komen.

 

Schuldbemiddeling: behandeling van problemen van overmatige schuldenlast voor particulieren
 Invordering onbetwiste schuldvorderingen  
 tussen ondernemingen  
   
 
Copyright © 2019 advocaatvermeersch.be
is een MijnKMOsite