Incasso

Wat is incasso?

Met incasso wordt de invordering bedoeld van openstaande rekeningen, facturen en schuldvorderingen allerhande.

De klant maakt zijn dossier over nadat hij doorgaans reeds vruchteloos een rappel heeft gestuurd. Dit overmaken kan met alle mogelijke middelen van post, fax, electronische post of via het formulier zoals voorzien op deze site;

Vergeet ook niet uw eigen factuurvoorwaarden of, als er een is, het onderliggend contract over te maken.

Als advocaat kan ik de invordering van aan de eerste ingebrekestelling tot bij de gedwongen uitvoering door de gerechtsdeurwaarder van het bekomen vonnis begeleiden en beheren. Als er incidenten zijn tijdens de procedure zoals betwistingen allerhande ben ik best geplaatst om deze mee te behandelen in onderlinge afspraak.

Een invordering mag niet te abstract worden voorgesteld. Het is een groot voordeel om als advocaat de onderneming waarvoor men invordert te kennen en omgekeerd. Dat is het surplus waarmee dit kantoor zich afzet tegen grote invorderings instellingen of onpersoonlijke kantoren allerhande.

Voor wat kostprijs betreft verwijs ik naar het hoofdstuk “tarieven”. De flexibiliteit van mijn kantoor maakt het mogelijk individuele afspraken te maken. Zoals steeds is het de bedoeling dat de klant de winnaar is.