Voorkeurmaterie

Ons kantoor richt zich op specifieke delen van het recht in de overtuiging u een betere dienstverlening te kunnen bieden.

Bouwen en

 • Preventie (advies, bemiddeling, conflictbeheersing)
 • Contracten (koop,aanneming,promotie,DBFM)
 • Aansprakelijkheid (aannemers en architecten)
 • Zakenrecht (vruchtgebruik, opstalrecht, erfdienstbaarheid)
 • Huren (handelshuur, woninghuur)
 • Intellectuele rechten
 • Verzekeringsrecht (bouwplaatsrisico’s, brand, aansprakelijkheid)
 • Strafrecht (verantwoordelijkheid)
 • Administratief recht (stedebouw, milieurecht)

Gerechtelijk recht: problemen van beslag of procedure.

Internationaal recht: Grensoverschrijdende vorderingen, grensoverschrijdende betwistingen.

Bemiddeling: Wij zoeken naar verenigbare belangen tussen U en uw wederpartij om tot een onderhandelde oplossing te komen.

Bedrijven en

 • Preventie (advies, bemiddeling)
 • Oprichting (overname, structuur)
 • Incasso (invorderingen, beslag)
 • Handelsovereenkomsten
 • Consumenten (wet marktpraktijken)
 • Andere bedrijven (agentuur,distributie, mededinging)
 • Financiering (krediet en bankrecht)
 • Financiële problemen (faillissement,vereffening,WCO)

Particulieren en

 • Het verkeer
 • Familiale problemen
 • Hun bouwprojecten
 • Hun schulden en financieringen
 • Hun testamenten en erfenissen

Schuldbemiddeling: behandelen van problemen van overmatige schuldenlast voor particulieren.